مرجع کاربردی آموزش نرم افزار Stadio Max 3D/ انتشارات:نشر دانشگاهی فرهمند/ مولف:حامد همدانی ،آرمین اعلایی/قیمت محصول: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

فصل اول: شناخت محیط برنامه
فصل دوم: مدل سازی
فصل سوم: نورپردازی
فصل چهارم: جنس
فصل پنجم: متحرک سازی
فصل ششم: خروجی
فصل هفتم: v-Ray
فصل هشتم: تکنیک های اجرایی
فصل نهم: تمرین
فصل دهم: کلیدهای میانبر

فصل اول: شناخت محیط برنامه
فصل دوم: مدل سازی
فصل سوم: نورپردازی
فصل چهارم: جنس
فصل پنجم: متحرک سازی
فصل ششم: خروجی
فصل هفتم: v-Ray
فصل هشتم: تکنیک های اجرایی
فصل نهم: تمرین
فصل دهم: کلیدهای میانبر

مشاهده و خرید این محصول

پاسخ دهید