شرح جامع مثنوی معنوی ( دفتر ششم )/ انتشارات:اطلاعات/مولف:کریم زمانی/قیمت محصول: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

شرحى است به زبان ساده و گویا و مفید بر تمامى ابیات شش‌‏‌دفترمثنوى معنوى مولانا جلال‌‏الدین محمد‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏بلخى. در این شرح، همه واژه‌‏ها و اصطلاحات عرفانى و‌‏‌‏‌‏‌‏فلسفى و علمى و آیات قرآنى و احادیث و ضر‌‏ب‌‏‌‏المثل‌‏هایى که در‌‏‌‏‌‏‌‏مطاوى ابیات آمده با بیانى روشن مورد شرح قرار گرفته و نهایتاً‌‏‌‏‌‏‌‏نتیجه‌‏گیرى حکایات و تمثیل‌‏ها نیز بیان شده است.
جلد هفتم راهنماى استفاده از شش مجلد شرح است.

شرحى است به زبان ساده و گویا و مفید بر تمامى ابیات شش‌‏‌دفترمثنوى معنوى مولانا جلال‌‏الدین محمد‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏بلخى. در این شرح، همه واژه‌‏ها و اصطلاحات عرفانى و‌‏‌‏‌‏‌‏فلسفى و علمى و آیات قرآنى و احادیث و ضر‌‏ب‌‏‌‏المثل‌‏هایى که در‌‏‌‏‌‏‌‏مطاوى ابیات آمده با بیانى روشن مورد شرح قرار گرفته و نهایتاً‌‏‌‏‌‏‌‏نتیجه‌‏گیرى حکایات و تمثیل‌‏ها نیز بیان شده است.
جلد هفتم راهنماى استفاده از شش مجلد شرح است.

مشاهده و خرید این محصول

پاسخ دهید