آموزه های طراحی گرافیک (داروگ نو)/ انتشارات:داروگ نو /مولف:هلر و کارن پا مروی/ مترجم:علی رشیدی/قیمت محصول: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

کارهای بزرگ طراحی گرافیک،اگر چه برای رفع نیازهای روزمره به وجود آمده اند،غالبا به شمایل های فرهنگی و ماندگاری تبدیل شده اند که نمایانگر شرایط زمانی و مکانی خاستگاهشان هستند.آموزه های طراحی گرافیک ،شامل نود و سه درس«علمی و موضوعی »است این درس هابه بررسی سر گذشت و شرایط خلق و آفرینش آثار مشهور ،غیر معروف و ناشناخته ای می پردازدکه نقش تعیین کننده ای در سیر تکامل طراحی گرافیک ایفا کرده اند.استیون هلر و کارن پامروی از داستان های طراحی مجموعه ای پر نقش و نگار آفریده اندکه از یک سو در بر گیرنده درس های ارزشمندی درباره چگونگی کار کرد طراحی و از سوی دیگر تاریخچه ای سرگرم کننده از طراحی گرافیک،از اواخر قرن نوزدهم میلادی تا به امروز است.هلر و پامروی با پیگیری سیر تحول تکامل هر یک از این آثار،در مورد نقش آنها در تاریخ طراحی توضیحاتی ارائه داده و ارتباط هر اثر را با فرهنگ اجتماعی دورانی که از دل ان سربر آورده،مشخص کرده اند.این کتاب،مرهمی موثر برای آن دسته از طراحان و دانشجویان رشته طراحی است که از طراح های«صرفا چشم نواز و سطحی»دل آزرده اند و مشتاقانه می خواهند بفهمند در پشت قدرت بصری آثار بزرگی که در زمینه طراحی گرافیک به وجود امده،چه رازی نهفته است.

استیون هلر نویسنده بیش از ۶۰ عنوان کتاب درباره طراحی گرافیک است.وی،که مدیر هنری ارشد نشریه نیویورک تایمز و سر دبیر مجله انجمن طراحان آمریکا (ای آی جی ای)است،در کتاب هایی چون نزدیکتر نگریستن،نقد نوشتاری در زمینه طراحی گرافیک،نزدیک تر نگریستن ۲ و فرهنگ طراحی که توسط انتشارات آلورث پرس منتشر شده،به عنوان ویراستار همکاری داشته است.او اکنون در دانشکده هنرهای بصری در نیویورک به تدریس مشغول است.

کارن پامروی:نویسنده،طراح گرافیک ساکن لس آنجلس و یکی از مولفان کتاب «طراحی با استفاده از تصویر سازی “است.

کارهای بزرگ طراحی گرافیک،اگر چه برای رفع نیازهای روزمره به وجود آمده اند،غالبا به شمایل های فرهنگی و ماندگاری تبدیل شده اند که نمایانگر شرایط زمانی و مکانی خاستگاهشان هستند.آموزه های طراحی گرافیک ،شامل نود و سه درس«علمی و موضوعی »است این درس هابه بررسی سر گذشت و شرایط خلق و آفرینش آثار مشهور ،غیر معروف و ناشناخته ای می پردازدکه نقش تعیین کننده ای در سیر تکامل طراحی گرافیک ایفا کرده اند.استیون هلر و کارن پامروی از داستان های طراحی مجموعه ای پر نقش و نگار آفریده اندکه از یک سو در بر گیرنده درس های ارزشمندی درباره چگونگی کار کرد طراحی و از سوی دیگر تاریخچه ای سرگرم کننده از طراحی گرافیک،از اواخر قرن نوزدهم میلادی تا به امروز است.هلر و پامروی با پیگیری سیر تحول تکامل هر یک از این آثار،در مورد نقش آنها در تاریخ طراحی توضیحاتی ارائه داده و ارتباط هر اثر را با فرهنگ اجتماعی دورانی که از دل ان سربر آورده،مشخص کرده اند.این کتاب،مرهمی موثر برای آن دسته از طراحان و دانشجویان رشته طراحی است که از طراح های«صرفا چشم نواز و سطحی»دل آزرده اند و مشتاقانه می خواهند بفهمند در پشت قدرت بصری آثار بزرگی که در زمینه طراحی گرافیک به وجود امده،چه رازی نهفته است.

استیون هلر نویسنده بیش از ۶۰ عنوان کتاب درباره طراحی گرافیک است.وی،که مدیر هنری ارشد نشریه نیویورک تایمز و سر دبیر مجله انجمن طراحان آمریکا (ای آی جی ای)است،در کتاب هایی چون نزدیکتر نگریستن،نقد نوشتاری در زمینه طراحی گرافیک،نزدیک تر نگریستن ۲ و فرهنگ طراحی که توسط انتشارات آلورث پرس منتشر شده،به عنوان ویراستار همکاری داشته است.او اکنون در دانشکده هنرهای بصری در نیویورک به تدریس مشغول است.

کارن پامروی:نویسنده،طراح گرافیک ساکن لس آنجلس و یکی از مولفان کتاب «طراحی با استفاده از تصویر سازی “است.

مشاهده و خرید این محصول

پاسخ دهید