جستجوی بی پایان/ انتشارات :فروزش/مولف:بردیا امین افشار/قیمت محصول: ۵۴,۰۰۰ ریال

کتاب جستجوی بی پایان داستانی مستقل از یک مجموعه ی سه جلدی است که نویسنده از دیدگاه خود به نقش تصورات انسان ، در زندگی پس از مرگ ؛ و به چگونگی پایداری اندیشه های شکل گرفته در مسیر زندگی و در بستر جهان می پردازد : بخش فعلی ، دیدگاهی از علوم ماورا را در سازه های فکری اندیشه ی دینی عنوان می کند . در بخش های بعد ، تلاس نویسنده بر آن است که دیدگاه های دیگر را نیز مورد توجه قرار دهد. امید است موارد مطروح در این اثر ، مورد پسند و قبول خوانندگان ارجمند قرار گیردو ورقی باشد جهت نقد واقعیت های جهان هستی از دیدگاه منتقدان گرانقدر.

کتاب جستجوی بی پایان داستانی مستقل از یک مجموعه ی سه جلدی است که نویسنده از دیدگاه خود به نقش تصورات انسان ، در زندگی پس از مرگ ؛ و به چگونگی پایداری اندیشه های شکل گرفته در مسیر زندگی و در بستر جهان می پردازد : بخش فعلی ، دیدگاهی از علوم ماورا را در سازه های فکری اندیشه ی دینی عنوان می کند . در بخش های بعد ، تلاس نویسنده بر آن است که دیدگاه های دیگر را نیز مورد توجه قرار دهد. امید است موارد مطروح در این اثر ، مورد پسند و قبول خوانندگان ارجمند قرار گیردو ورقی باشد جهت نقد واقعیت های جهان هستی از دیدگاه منتقدان گرانقدر.

مشاهده و خرید این محصول

پاسخ دهید