کلاغمرگی/ انتشارات:فصل پنجم/مولف:لیلا کرد بچه/قیمت محصول: ۹۰,۰۰۰ ریال

میان بازوان تو …

من از رعد و برق نمی ترسم

اما میان بازوان تو امنیتی هست

که ترس را زیبا می کن.

دفتر عشق:

ناشناسی بی‌کس

نیمه شب هم حتی

اگر از کوچه تنهایی قلبم گذرد

عطر بدرود و درودش سالی

در دلم خواهد ماند

تو که دیریست در این کوچه اقامت داری…

میان بازوان تو …

من از رعد و برق نمی ترسم

اما میان بازوان تو امنیتی هست

که ترس را زیبا می کن.

دفتر عشق:

ناشناسی بی‌کس

نیمه شب هم حتی

اگر از کوچه تنهایی قلبم گذرد

عطر بدرود و درودش سالی

در دلم خواهد ماند

تو که دیریست در این کوچه اقامت داری…

مشاهده و خرید این محصول

پاسخ دهید